vzdělávací kurzO nás

Naším posláním je podporovat osoby s duševním onemocněním, aby měly plnohodnotný život se všemi právy a povinnostmi v místě, kde chtějí žít. Jsme přesvědčeni, že duševní nemoc by neměla být důvodem společenskému odmítání a izolaci. 

Jsme hybateli změn v oblasti psychiatrické péče. Založili jsme již 4 centra duševního zdraví.

Aktuálně začínáme pracovat na otevření dalšího centra duševního zdraví v Ústí nad Orlicí.

Do roku 2030 chceme na centra duševního zdraví transformovat i střediska v Rychnově nad Kněžnou, Jičíně i Ústí nad Orlicí. 

Jsme nestátní, nezisková a politicky nezávislá organizace. Fungujeme od roku 1995, aktuálně nás v PDZ pracuje přes 130.


Dokumenty


Organizační struktura

ředitel výkonný orgán Zástupkyněodbornéhoředitele PRmanažerka Vedoucístřediseksociálnírehabilitace Vedoucí centerduševníhozdraví casemanažeři Provozněadministrativnípracovníci odbornýředitel Koordinátorkazdravotníchslužeb provozníředitel Finančnímanažerka Mzdováúčetní Účetní personalistka Finančně analytická pracovnice Koordinátorkaprovozníchčinností Koordinátorka vzdělávání, projektová asistentka Projektovámanažerka Vedoucítýmů casemanažeři specialisté členská schůze Nejvyšší orgán spolku, který volí dozorčí radua představenstvo. představenstvo řídící orgán dozorčí rada kontrolní orgán Péče o duševní zdraví, z. s. Organizačnístruktura ředitel výkonný orgán odbornýředitel administrátorkazdravotníchslužeb odbornágarantkazdravotníchslužeb koordinátorkaslužeb provozníředitel Finančnímanažerka Účetníekonomka projektovákoordinátorka personalistka Finančně analytická pracovnice Koordinátorkaprovozníchčinností Mzdováúčetní PRmanažerka Manažerkainterníchprocesů avzdělávání členská schůze Nejvyšší orgán spolku, který volí dozorčí radua představenstvo. představenstvo řídící orgán dozorčí rada kontrolní orgán Péče o duševní zdraví, z. s. Organizačnístruktura Vedoucístřediseksociálnírehabilitace Vedoucí centerduševníhozdraví casemanažeři Provozněadministrativnípracovníci Vedoucítýmů casemanažeři specialisté