vzdělávací kurzO nás

Naším posláním je podporovat osoby s duševním onemocněním, aby měly plnohodnotný život se všemi právy a povinnostmi v místě, kde chtějí žít. Jsme přesvědčeni, že duševní nemoc by neměla být důvodem společenskému odmítání a izolaci. 

Jsme hybateli změn v oblasti psychiatrické péče. Založili jsme již 4 centra duševního zdraví.

Aktuálně začínáme pracovat na otevření dalšího centra duševního zdraví v Ústí nad Orlicí.

Do roku 2030 chceme na centra duševního zdraví transformovat i střediska v Rychnově nad Kněžnou, Jičíně i Ústí nad Orlicí. 

Jsme nestátní, nezisková a politicky nezávislá organizace. Fungujeme od roku 1995, aktuálně nás v PDZ pracuje přes 130.


Dokumenty


Organizační struktura