vzdělávací kurzslavíme 5 a 5

V červenci 2019 jsme v okresech Pardubice a Hradec Králové začali poskytovat terénní zdravotně sociální služby = centrum duševního zdraví, pro osoby, kterým do života vstoupilo vážné duševní onemocnění.

A jsme na to hrdí. Ukazuje se, že naše služby pomáhají právě tam, kde to je potřeba a daří se nám rozvíjet i komunitní psychiatrickou péči. Ve středisku Pardubice i Hradec Králové máme aktuálně tým 32 lidí. Jsou to lékaři, psychologové, zdravotní sestry, sociální pracovníci a peer konzultantky. Všichni každý den jezdí za klienty domů a podporují je v životě s duševním onemocněním. Převedeno na čísla: v roce 2023 tým Pardubice najezdil za klienty 56 758 km, v Hradci Králové to bylo celkem 63 741 km.

Tenkrát bylo velmi obtížné s poskytováním služeb centra duševního zdraví začít. Vize, že budeme služby rozšiřovat dál, s sebou přinášela nemalé obavy. Vytrvali jsme. O rok později začal multitým pracovat také v okrese Chrudim, v loňském roce jsme otevřeli centrum duševního zdraví v Náchodě a letos se chystáme na otevření centra duševního zdraví v Ústí nad Orlicí.

A tím to rozhodně končit nebude. V dalších letech se zaměříme na zvýšení dostupnosti psychiatrické péče v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou.

Slavíme, ale rozhodně nepolevujeme!