vzdělávací kurzSeznamte se s Martinou – multifunkční zdravotní sestrou

Martina Vobořilová je prostě „multifunkční“ zdravotní sestra, která vnáší do naší organizace obrovskou dávku energie, profesních znalostí i lidskosti. A právě proto vám ji chceme představit. Je součástí týmu Centra duševního zdraví v Hradci Králové a působí také jako zástupkyně odborného ředitele.

Martina je důkazem, že pokud se zdravotní sestry rozhodnou jít právě k nám, rozhodně získají smysluplnou práci a možnost se rozvíjet. Současně také prostor, kde jim kolegové naslouchají a místo, kde si jejich práce opravdu váží.

Marti, jak dlouho pracuješ v Péči o duševní zdraví?

Do Péče o duševní zdraví jsem se rozhodla vstoupit v březnu 2019. Nastoupila jsem jako třetí zdravotní sestra těsně předtím, než se středisko v Hradci Králové transformovalo do centra duševního zdraví v červenci téhož roku. To jsme začali pilotní program centra duševního zdraví. Hlavní rozdíl je v tom, že jsme osobám, kterým do života vstoupilo duševní onemocnění, začali poskytovat i zdravotní služby. Vnímala jsem to jako obrovskou změnu v oblasti podpory osob s duševním onemocněním. Jsem moc ráda, že jsem mohla být právě u tohoto zrodu.

Ty máš jako zdravotní sestra letité zkušenosti z nemocnice. Kde vnímáš největší rozdíl mezi nemocnicí a centrem duševního zdraví, kde jsi součástí týmu a denně spolupracuješ s psychiatrem, psychologem a sociálními pracovníky? 

Největší rozdíl vnímám hlavně v tom, že v nemocnici se bere zřetel na jednu hlavní výseč člověka, což je většinou jeho akutní zdravotní stav a pohlcení nemocí. Člověk nemá tolik prostoru na zjištění důležitých informací, není prostor na práci s celou komplexností jedince – podmínky ve kterých žije, rodina, přátelé, práce, škola a všechno ostatní. 

Naopak v centru duševního zdraví vnímám spoustu takového prostoru a největší nadstavbou je pro mě práce v multidisciplinárních týmech, díky kterým je možné sdílet si informace jak zdravotní, tak i sociální. Lépe se tím pak pojme klient jako celek a my máme možnost se s ním lépe poznat. Díky tomu se pak lépe orientujeme i v tom, kde můžeme klientovi pomoci a v jakých oblastech je náš zásah opravdu potřeba.   

Mnohokrát za dobu v centru duševního zdraví mě napadlo, že kdybych tenkrát v nemocnici měla tolik informací jako teď, zvládla bych tu akutní péči o dost lépe. Mnoho profesionálů si neuvědomuje, jakou váhu má vztah s klientem. Protože klienta známe a známe i prostředí, ve kterém žije, nedostáváme se tolik do krizových situací.

Jak vypadá tvůj běžný pracovní den? 

Stěžejní okamžik celého dne je porada fact board (pozn.: fact board je porada, na které se schází celý tým a věnuje se klientům v krizi, slouží k lepšímu pokrytí a koordinaci péče) a od toho se odvíjí veškerá zbylá činnost. Já často před poradou doplňuji zápisy ze schůzek z předchozího dne nebo se setkávám s klienty, kteří jsou ranní ptáčata. Po poradě si jdu většinou “po svém”. Mám naplánované další schůzky s klienty, často se do toho přidá nějaká další porada či vzdělávání. K naší práci patří také setkávání se v multidisciplinárních týmech, kde se snažíme sladit práci s ostatními kolegy. Je velmi zajímavé pracovat s psychiatrem, psychologem, sociálními pracovníky i peer konzultantem. I když je to někdy složité, právě tato multidisciplinární spolupráce je obrovským benefitem naší práce. Jsem také ráda, když můžu zkušenosti předávat dál, takže se ráda věnuji i zaškolování nových kolegů, stážistům a praktikantům. 

Co si myslíš, že je tvůj nejlepší nástroj pro práci s klientem? 

Primárně určitě ucho a slovo. I ten, kdo nemá dlouhodobé zkušenosti může klientovi jen tak naslouchat, to je ohromně důležité. Ale pro mě je důležitá i nějaká ta dlouhodobá zkušenost a znalosti, které je ale samozřejmě pořád potřeba oživovat, zajímat se o novinky a trendy v psychiatrické péči. 

Co máš na práci nejraději? 

Hlavně to, že v rámci poznávání se s klientem mohu uspokojovat svou zvědavost a zvídavost. Nemusím brát člověka jako diagnózu, ale jako osobnost, mám na něj čas. Mohu pátrat po příčinách a rozmotávat zamotaný příběh, to mě baví. A díky tomu je i moje podpora klienta mnohem kvalitnější. Je pro mě důležité i to, že si mohu práci organizovat podle svých i klientových potřeb, že každý den není stejný, není v tom ta nemocniční uniformita.

DĚKUJEME!

Líbilo by se vám u nás pracovat a třeba i být jako Marťa? Chcete dát práci smysl, mít volné víkendy a dostat za práci dobře zaplaceno? Možná hledáme právě vás! Koukněte na naši nabídku volných míst.