vzdělávací kurzDnes je světový den schizofrenie

Jeho cílem je zvýšit povědomí o tomto onemocnění, vyvrátit zažité mýty a rozptýlit pověry, kterých je obecně kolem duševních onemocnění plno.

2 nejčastější mýty, které ve společnosti kolují, jsou:

PRAVDA: Schizofrenie postihne v průběhu života přibližně 1 ze 100 lidí a vůbec není považována za vzácné onemocnění! Obvykle začíná u mladých lidí mezi 15. a 30. rokem věku, ale může postihnout každého – je možné, že někoho se schizofrenií potkáte a prostě to jen o něm nebudete vědět.

PRAVDA: praxe ukazuje, že i lidé se schizofrenií mohou žít doma, zásadní je individuální a cílená podpora. Pokud jsou lidé se schizofrenií nebezpeční, pak především sami sobě, pod vlivem psychotických prožitků si mohou ublížit. Agrese je chování, které má řadu příčin, v naprosté většině nemoc, tedy ani schizofrenie, na vině není.

Osoby, kterým vstoupila do života schizofrenie, patří i mezi naše klienty. I s nimi hledáme cesty, aby mohli žít, kde chtějí a byli přijímanou součástí komunity. A praxe ukazuje, že se to daří. Jak konkrétně s klienty spolupracujeme, ukazuje tento krátký dokument o naší práci.

V Pardubickém a Královéhradeckém kraji jsme v loňském roce podpořili celkem 1309 klientů, z toho 579 klientů s diagnózou z okruhu schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy.

Máme radost, že se klientům daří žít tak, jak chtějí a současně zodpovědně k sobě i k okolí.