vzdělávací kurzJak se u nás mají zdravotní sestry?

Úžasné je, že v našich týmech napříč Pardubickým a Královéhradeckým krajem pracuje už více než 30 zdravotních sester. Jsou důležitou součástí multidisciplinárních týmů v centrech duševního zdraví. Jsou také klíčovou osobou pro klienty a současně do týmu vnáší specifický pohled jejich profese.

Nebudeme lhát, někdy při poradách probíhají vášnivé debaty, které jsou důsledkem střetávání se „zdravotnického“ a „sociálního“ světa, tedy pohledu zdravotníků a sociálních pracovníků. Vždycky je to ale debata, která má společný jeden cíl – podpořit klienta na jeho cesta životem, který není ovládán duševním onemocněním.

A protože pro centra duševního zdraví platí, že součástí týmu musí být sestry, které mají příslušné vzdělání – tedy (zdravotní sestra pro péči v psychiatrii), maximálně je podporujeme. Našim zdravotním sestrám dáváme prostor, aby se vzdělávaly a kurzy jim hradíme.

A co je nejdůležitější? I když je to někdy náročné  naše sestry neztrácí elán ani úsměv na tváři.

Pro klienty, pro je samotné i pro nás jako Péči o duševní zdraví je důležité, aby měly kvalitní vzdělání a mohly tak podporovat klienty na jejich cestě životem s duševním onemocněním.