vzdělávací kurzKrizová intervence – podzimní běh

5. 10., 12. 10., 19. 10., 2. 11., 9. 11., 23. 11. 2023
9:00 – 16:00

Kavčí Plácek 121,
Hradec Králové 500 03


Kurz krizové intervence se v teoretické i praktické rovině věnuje tématům krize a základním principům krizové intervence. Kurz je postaven tak, aby si účastníci kurzu mohli na modelových situacích zkusit provádět přímé krizové intervence. Součástí kurzu je též práce s reálnými kazuistikami. Kurz je zakončen závěrečným kolokviem, které má teoretickou i praktickou část. Během kurzu se seznámíte se základní terminologií z oblasti krizové intervence, s teoretickým rámcem krize, fázemi krizového stavu a s nároky, které provázení krizí klade na pracovníka z pomáhající profese a s možnostmi delegování klienta k následným službám. Podstatou kurzu je osvojení si základních postupů vedení rozhovoru s klientem v krizi a praktický nácvik řešení krizových situací s ohledem na krizovou intervenci tváří v tvář a telefonickou či online nebo chatovou.

Věnuje se tématům vývojových krizí a krizí probíhajících v rámci rodinného systému. Věnuje se též práci s klientem, který prochází vývojovou či tranzitorní krizí. Kurz uvede účastníky do problematiky sebepoškozování a domácího násilí. Zabývá se též traumatem v krizové intervenci –⁠ vývojovým a situačním. Zabývá se využitím nástrojů krizové intervence v prevenci posttraumatické stresové poruchy. V neposlední řadě se kurz věnuje krizi a krizové intervenci u klientů s poruchou osobnosti a klientů s psychickým onemocněním. Projdete si základní postupy krizové intervence jako doprovázení: v nemoci, smrti a umírání. 


Číslo akreditace

A2022/1230-SP/PC 

Rozsah

50 vyučovacích hodin/6 dní 

Forma programu

prezenční 

Určeno pro

zaměstnance sociálních služeb  

Kritéria pro získání osvědčení

90% docházka + ústní zkouška (proběhne jako kolokvium s využitím modelové situace)  

Cena kurzu pro 1 osobu

12 000 Kč/pro zaměstnance Péče o duševní zdraví zdarma

Lektor

Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.


Přihláška na kurz

Kapacita kurzu je 3 osob.

Zbývá volných míst.

  idprispevku
  1348
  1348
  1348
  1348
  1348
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1348
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1619
  1614
  1713
  1713
  1713
  1697
  1713
  1693
  1693
  1693
  1697
  1706
  1693
  1693
  1689
  1685
  1685
  1697
  1689
  1693
  1689
  1693
  1693
  1697
  1693
  1693
  1689
  1685
  1685
  1693
  1689
  1697
  1693
  1697
  1697
  1693
  1693
  1693
  1706
  1689
  1697
  1689
  1693
  1689
  1693
  1697
  1697
  1689
  1693
  1685
  1706
  1713
  1685
  1713
  1713
  1693
  1689
  1685
  1685
  1685
  1697
  1697
  1689
  1713
  1689
  1693
  1689
  1685
  1713
  1689
  1713
  1685
  1706
  1685
  1706
  1689
  1905
  1693
  1706
  1689
  1706
  1706
  1905
  1905
  1905
  1905
  1706
  1706
  1706
  1706
  1706
  1706
  1706
  1706
  1892
  1706
  1706
  1905
  1706
  1905
  1706
  1905