vzdělávací kurzIndividuální plánování srozumitelně a prakticky

21. 2. 2023
8:00 – 16:00

Jana Palacha 1552,
Pardubice 530 02


Kurz Individuální plánování v praxi je zaměřen především na pochopení problematiky individuálního plánování a využití individuálního plánu v praxi poskytování sociálních služeb. Účastníci se seznámí s obsahem a významem individuálního plánování v souladu se Zákonem o sociálních službách, s některými metodami tvorby individuálních plánů, s kontextem individuálního plánování v procesu poskytování služby. V praktické části si účastníci vyzkouší formulaci cílů spolupráce a tvorbu individuálního plánu tak, aby pro ně nebyl pouhou formalitou, ale užitečným nástrojem spolupráce s uživatelem služby. 


Číslo akreditace

A2022/1229-SP/PC 

Rozsah

8 vyučovacích hodin – jednodenní kurz 

Forma programu

prezenční 

Určeno pro

zaměstnance sociálních služeb  

Kritéria pro získání osvědčení

100% docházka  

Cena kurzu pro 1 osobu

3 000 Kč

Lektor

Bc. Eva Donátová


Přihláška na kurz

Kapacita kurzu je 20 osob.

Zbývá volných míst.

  idprispevku
  1348
  1348
  1348
  1348
  1348
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1546
  1546
  1546