vzdělávací kurzIndividuální plánování srozumitelně a prakticky

21. 3. 2023
9:00 – 16:00

Bělehradská 389,
Pardubice 530 02


Kurz Individuální plánování v praxi je zaměřen především na pochopení problematiky individuálního plánování a využití individuálního plánu v praxi poskytování sociálních služeb. Účastníci se seznámí s obsahem a významem individuálního plánování v souladu se Zákonem o sociálních službách, s některými metodami tvorby individuálních plánů, s kontextem individuálního plánování v procesu poskytování služby. V praktické části si účastníci vyzkouší formulaci cílů spolupráce a tvorbu individuálního plánu tak, aby pro ně nebyl pouhou formalitou, ale užitečným nástrojem spolupráce s uživatelem služby.


Číslo akreditace

A2022/1229-SP/PC  

Rozsah

8 vyučovacích hodin/1 den

Forma programu

prezenční 

Určeno pro

zaměstnance sociálních služeb  

Kritéria pro získání osvědčení

100% docházka   

Cena kurzu pro 1 osobu

2 000 Kč/pro zaměstnance Péče o duševní zdraví zdarma

Lektor

Bc. Eva Donátová


Přihláška na kurz

Kapacita kurzu je 12 osob.

Zbývá volných míst.

  idprispevku
  1348
  1348
  1348
  1348
  1348
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1504
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1348
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1546
  1619
  1614
  1713
  1713
  1713
  1697
  1713
  1693
  1693
  1693
  1697
  1706
  1693
  1693
  1689
  1685
  1685
  1697
  1689
  1693
  1689
  1693
  1693
  1697
  1693
  1693
  1689
  1685
  1685
  1693
  1689
  1697
  1693
  1697
  1697
  1693
  1693
  1693
  1706
  1689
  1697
  1689
  1693
  1689
  1693
  1697
  1697
  1689
  1693
  1685
  1706
  1713
  1685
  1713
  1713
  1693
  1689
  1685
  1685
  1685
  1697
  1697
  1689
  1713
  1689
  1693
  1689
  1685
  1713
  1689
  1713
  1685
  1706
  1685
  1706
  1689
  1905
  1693
  1706
  1689
  1706
  1706
  1905
  1905
  1905
  1905
  1706
  1706
  1706
  1706
  1706
  1706
  1706
  1706
  1892
  1706
  1706
  1905
  1706
  1905
  1706
  1905
  1706
  1706