Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Výzkum
a publikace

XXX

Prezentace MUDr. Petra Hejzlara na workshopu Ministerstva zdravotnictví na téma "Krajské koncepce". Prezentace.

XXX

V rámci zahájení Týdnů pro duševní zdraví v Hradci Králové 2016 měl MUDr. Petr Hejzlar prezentaci s názvem "Nemoc jako každá jiná?" Prezentace ke stažení.

XXX

MUDr. Petr Hejzlar přednášel na konferenci "Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním", která se konala v dubnu 2016 a byla pořádána Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví. Prezentace se zabývala zkušenostmi s využíváním nástroje FACT Board. Pohlédněte si prezentaci.

XXX

Na desátém sjezdu České psychiatrické společnosti jsme prezentovali výsledky mapování zájmu ambulantních psychiatrů o užší spolupráci při využívání nástroje FACT Board, který slouží ke koordinaci péče o klienty v krizovém stavu.

Prezentace.

XXX


Petr Hejzlar se účastnil odborného semináře „Case management v České republice“, který v Brně pořádalo sdružení Podané ruce. Na semináři přednášel o fungování metody case managementu v oblasti péče o lidi s duševní nemocí a prezentoval výsledky vlastního šetření, jak je tato metoda využívána v naší organizaci. Zde náhled prezentace.

XXX

Vydání nového čísla časopisu-sborníku Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, kam jsme přispěli i my. Zde si ho můžete stáhnout.

XXX


Ředitel sdružení opět po roce vystoupil na konferenci pardubické univerzity „Sociální politika: teorie a praxe 2011“. Zde náhled příspěvku, který se týkal hodnocení kvality služeb v našem sdružení.

XXX
Pro 33. konferenci sociální psychiatrie, která se konala na začátku listopadu v Karlových Varech, připravili MUDr. Petr Hejzlar a Mgr. Martin Halíř příspěvek o postojích profesionálů k možnostem úzdravy ze schizofrenie. Výzkumu se zúčastnilo 94 respondentů, kterým tímto velice děkujeme.
Prezentaci výzkumu najdete zde.

XXX
MUDr. Hejzlar se na pozvání královéhradecké Charity zúčastnil konference „Chudoba – záležitost nás všech“, která se konala 20. a 21. října 2010. Příspěvek pro konferenci se zabýval souvislostmi chudoby a duševního zdraví.
Zde náhled článku a prezentace.

XXX
Ve třetím letošním čísle časopise Psychiatrie byl publikován náš článek: Hejzlar P, Halíř M, Fiala M. Komunitní přístup v péči o dlouhodobě duševně nemocné. Psychiatrie 2010; 14(3): 146–152. Zde náhled článku. 


XXX
Ředitel sdružení MUDr. Petr Hejzlar vystoupil 10. června 2010 na vědecké konferenci pořádané Univerzitou Pardubice, Fakultou ekonomicko-správní s příspěvkem Sociální začleňování duševně nemocných v podmínkách Pardubického kraje. Náhled celého příspěvku zde. Náhled power-pointové prezentace zde.Text byl otištěn ve sborníku: Aktuální otázky sociální politiky 2010 - teorie a praxe : sborník příspěvků / Filip Gyenes[aj.]. -
1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-299-0.

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

30. 06. 2022

Prohlédněte si naši výroční zprávu za rok 2021.

číst více

23. 06. 2022

Slavíme úspěch na Burze filantropie. 

číst více

20. 06. 2022

Opět prosíme o pomoc při hlasování v Burze Filantropie.

číst více

zobrazit starší novinky