hlavni obrazek Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás 3plus7  zavedení programu rehabilitačního bydlení

Výzkum
a publikace

XXX

Prezentace MUDr. Petra Hejzlara na workshopu Ministerstva zdravotnictví na téma "Krajské koncepce". Prezentace.

XXX

V rámci zahájení Týdnů pro duševní zdraví v Hradci Králové 2016 měl MUDr. Petr Hejzlar prezentaci s názvem "Nemoc jako každá jiná?" Prezentace ke stažení.

XXX

MUDr. Petr Hejzlar přednášel na konferenci "Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním", která se konala v dubnu 2016 a byla pořádána Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví. Prezentace se zabývala zkušenostmi s využíváním nástroje FACT Board. Pohlédněte si prezentaci.

XXX

Na desátém sjezdu České psychiatrické společnosti jsme prezentovali výsledky mapování zájmu ambulantních psychiatrů o užší spolupráci při využívání nástroje FACT Board, který slouží ke koordinaci péče o klienty v krizovém stavu.

Prezentace.

XXX


Petr Hejzlar se účastnil odborného semináře „Case management v České republice“, který v Brně pořádalo sdružení Podané ruce. Na semináři přednášel o fungování metody case managementu v oblasti péče o lidi s duševní nemocí a prezentoval výsledky vlastního šetření, jak je tato metoda využívána v naší organizaci. Zde náhled prezentace.

XXX

Vydání nového čísla časopisu-sborníku Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, kam jsme přispěli i my. Zde si ho můžete stáhnout.

XXX


Ředitel sdružení opět po roce vystoupil na konferenci pardubické univerzity „Sociální politika: teorie a praxe 2011“. Zde náhled příspěvku, který se týkal hodnocení kvality služeb v našem sdružení.

XXX
Pro 33. konferenci sociální psychiatrie, která se konala na začátku listopadu v Karlových Varech, připravili MUDr. Petr Hejzlar a Mgr. Martin Halíř příspěvek o postojích profesionálů k možnostem úzdravy ze schizofrenie. Výzkumu se zúčastnilo 94 respondentů, kterým tímto velice děkujeme.
Prezentaci výzkumu najdete zde.

XXX
MUDr. Hejzlar se na pozvání královéhradecké Charity zúčastnil konference „Chudoba – záležitost nás všech“, která se konala 20. a 21. října 2010. Příspěvek pro konferenci se zabýval souvislostmi chudoby a duševního zdraví.
Zde náhled článku a prezentace.

XXX
Ve třetím letošním čísle časopise Psychiatrie byl publikován náš článek: Hejzlar P, Halíř M, Fiala M. Komunitní přístup v péči o dlouhodobě duševně nemocné. Psychiatrie 2010; 14(3): 146–152. Zde náhled článku. 


XXX
Ředitel sdružení MUDr. Petr Hejzlar vystoupil 10. června 2010 na vědecké konferenci pořádané Univerzitou Pardubice, Fakultou ekonomicko-správní s příspěvkem Sociální začleňování duševně nemocných v podmínkách Pardubického kraje. Náhled celého příspěvku zde. Náhled power-pointové prezentace zde.Text byl otištěn ve sborníku: Aktuální otázky sociální politiky 2010 - teorie a praxe : sborník příspěvků / Filip Gyenes[aj.]. -
1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-299-0.

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

16. 01. 2018

Zveme Vás na výstavu Denisy Váňové do Café Robinson.

Vernisáž se uskuteční již tento čtvrtek 18. 1. od 18 h.

Jste srdečně zváni!

 
 

číst více

16. 01. 2018

Pořádáme výstavu enkaustických obrázků klientů PDZ Jičín v Masarykově divadle.

číst více

11. 01. 2018

Aktuálně je vyhlášen Stop stav pro nové zájemce o službu Sociálně terapeutické dílny v Pardubicích. (do 31. 1. 2017) - Děkujeme za pochopení.

číst více

zobrazit starší novinky