Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Vydali
jsme:

Tyto publikace si můžete objednat nebo si sjednat osobní odběr.
Kontakt: Klára Krulišová
T: 466 400 116
M: 778 530 844
M: klara.krulisova@pdz.czMetodika kuzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním onemocněním

Občanské sdružení Péče o duševní zdraví vytvořilo ve spolupráci s rychnovskou občanskou poradnou Agapé metodiku kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním onemocněním. Metodika vznikla v rámci projektu, který je financován z královéhradeckého krajského projektu prevence kriminality na rok 2011 a z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí. Lidé s duševním onemocněním se častěji než běžná populace dostávají do pastí rádoby výhodných půjček. Týká se to zejména lidí, kteří onemocněli psychózou. Jsou často důvěřiví, manipulovatelní.  Jednou z příčin této situace je absence vhodně podaných informací, které by vedly ke zvýšení tzv. finanční gramotnosti duševně nemocných lidí. Přestože existuje řada kurzů a osvětových akcí, pro tyto lidi jsou často špatně pochopitelné. Nejde jen o dostupnost informací, ale také o potřebu vysvětlit je způsobem, který duševně nemocný člověk vstřebá.
Verze pro tisk na černobílé tiskárně zde
Pracovní sešit ke stažení zde.
Powerpoitová prezentace ke stažení zde


X X XNa cestě ke komunitní psychiatrii...

Oslavit 15 let existence našeho občanského sdružení jsme se rozhodli několika způsoby. Protože většina z nich byla prchavá a v lepším případě zůstane v paměti pouze přímých účastníků, chtěli jsme, aby aspoň jeden ze způsobů měl trvalejší charakter a svojí povahou přesahoval úzké hranice narozeninových oslav.Proto jsme vydali sborník s názvem „Na cestě ke komunitní psychiatrii…“. Do sborníku svými texty přispěli naši dlouhodobí spolupracovníci z jiných organizací, odborníci, kteří nám pomáhali v rolích školitelů, nebo prostě mezi kamarády z branže. Přes tuto částečně osobní rovinu jsme výběrem autorů i textů sledovali záměr vytvořit kolážovou ilustraci, jak se u nás v republice mění (i nemění) systém péče o duševně nemocné a jaké výzvy, problémy i radosti nás při tom potkávají. Chtěli jsme spíše ukazovat procesy než demonstrovat jednoznačné závěry. Proto jsou témata i forma textů různorodé. Ve sborníku najdete stylisticky suché články z odborných časopisů i osobně laděné a osobitě podané úvahy.Některé myšlenky se v různých článcích opakují, jindy jsou tvrzení protichůdná. Je na laskavých čtenářích, aby sami přemýšleli a vytvářeli si názor.

Cena: 185,- Kč + poštovné

MUDr. Petr Hejzlar

X X X

Pacient s psychotickým onemocněním v ordinaci praktického lékaře: 
prevence tělesných komplikací a sociálních debaklů

Účelem publikace je nabídnout zejména praktickým lékařům informace

  • jak monitorovat parametry tělesného zdraví pacientů, kteří užívají antipsychotika a jak předcházet případným tělesným komplikacím
  • jak rozpoznávat včas riziko sociálního selhávání duševně nemocných pacientů a jak v těchto případech postupovat. 

Tisk materiálu podpořil Pardubický kraj grantem na podporu programů zdravotní politiky v roce 2007. Připravilo občanské sdružení Péče o duševní zdraví. Autoři jsou MUDr. Jiří Masopust, který zpracoval oddíl o prevenci tělesných komplikací, a MUDr. Petr Hejzlar, který napsal úvod a část o prevenci sociálních komplikací.

Publikace je zdarma kde stažení zde.X X X 


 

 

Jiří Mrkvička: Předpoklady psychoterapie
(pozn.- ke stažení je k dispozici verze před finální litografickou úpravou)

V roce 2005 si připomíná Východočeský institut psychoterapie 15 let své práce v oblasti vzdělávání odborníků ve východočeském regionu.Deset let také pracuje občanské sdružení Péče o duševní zdraví – region Pardubice, které úspěšně rozvíjí zejména komunitní péči o naše duševně nemocné spoluobčany.

Při příležitosti letošního již desátého Týdne pro duševní zdraví jsme se rozhodli uspořádat a knižně vydat dosud převážně nepublikované práce našeho nedávno zemřelého kolegy Jiřího Mrkvičky, na jeho dílo v mnohém navazujeme.

PhDr. Jiří Mrkvička (1931-2003) celý život pracoval na pardubickém psychiatrickém oddělení a jako klinický psycholog, psychologický poradce a psychoterapeut se věnoval dospělým i dětským pacientům a jejich rodinám. Jako uznávaný a vyhledávaný odborník přednášel a publikoval na mnoha konferencích i seminářích, v časopisech, rozhlase a televizních pořadech. V závěru svého působení vyučoval psychologii náboženství také studenty Univerzity Pardubice. Známé a ceněné jsou jeho publikace, zejména již dávno rozebraná „Knížka o radosti“, „Člověk v akci“, „Hovory s Tebou“ …

Ve svých knihách dokázal propojit svoji filozofickou erudici s uvažováním o člověku ve zdraví a nemoci. Zamýšlel však také nad těmi, kteří pomoc druhým poskytují, ať už jako lékaři, psychologové, poradci, sociální či pedagogičtí pracovníci. Dařilo se mu vyjadřovat své myšlenky jazykem přístupným nejen úzké odborné veřejnosti. Rozsah: 150 stran. Náklad 300 výtisků.

Kniha byla vydaná v pardubickém nakladatelství Theo, a vyšla v září 2005.
Cena: 200,- Kč + poštovné

PhDr. Antonín Šimek

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

24. 09. 2021

Týdny pro duševní zdraví zdraví jsou v plném produ. V rámci jejich programu představilo své prostory i nově zrekonstruované Centrum duševního zdraví v Pardubicích. Sledujte i další akce TDZ. 

číst více

23. 09. 2021

Náš ředitel MUDr. Petr Hejzlar byl Královéhradeckým krajem oceněn jako osobnost v oblasti sociální práce a sociálních služeb.

číst více

09. 09. 2021

Hledáme nové posily do managementu organizace - odborného ředitele a pracovníka PR

číst více

zobrazit starší novinky