Centrum duševního zdraví Pardubice Centrum duševního zdraví Hradec Králové Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009020

Realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

 

 

Cílem projektu je snížit počet nucených hospitalizací u lidí, kteří trpí vážným duševním onemocněním. Vytvořit a pilotně odzkoušet preventivní program, do kterého budou zařazování klienti sociální služby střediska Chrudim. Pro vytipování klientů bude využit model práce FACT (Flexibilní asertivní komunitní tým), kdy je u klientů služby, u nichž je riziko zhoršení jejich životní situace, a tedy i riziko hospitalizace vyšší, zintenzivněna podpora zapojením více členů týmu a aktivizací dalších zdrojů podpory.  

Tito klienti se stanou účastníky programu prevence a bude s nimi vyjma pracovníky sociální služby pracovat také multidisciplinární tým projektu. Jeho úkolem bude zohlednit všechny sociálně zdravotní aspekty nutné podpory, intenzivní a flexibilní intervence a spolupráce s dalšími klíčovými prvky péče. Cílem projektu je tedy i obohacení práce týmu sociálních služeb o prvky zohledňující zdravotní aspekty péče o vážně duševně nemocné.

V průběhu realizace projektu chceme otestovat funkčnost tohoto modelu v konkrétním prostředí MAS Chrudimsko. Budeme vybírat klienty z této oblasti, u kterých vyhodnotí tým sociálních služeb jejich situaci jako ohrožující. Tito klienti pak budou zařazeni do programu a budou čerpat vedle podpory sociálních služeb také podporu formou práce preventivního programu. 

Tuto hlavní aktivitu doprovodíme druhou klíčovou aktivitou, jejímž cílem bude definovat základní principy práce multidisciplinárního týmu, postupy a metody práce. Vytvoříme příručku programu, kterou budeme revidovat na základě postupně nabytých zkušeností přímo z terénu. Vzhledem k tomu, že žádná intervence se nikdy neděje ve vzduchoprázdnu, chceme do přípravy zapojit také klíčové partnery, kterými jsou v tomto konkrétním případě praktičtí lékaři, záchranná služby, policie a pracovníci obcí v oblasti sociální práce. 

Multidisciplinární týmy na území ČR fungují jen ojediněle. Až na pár výjimek nejsou zkušenosti velké. Do přípravy příručky proto hodláme zapojit i mentora se zkušeností z práce multidisciplinárního týmu, který by celou práci facilitoval.

 

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

15. 10. 2020

V rámci protiepidemiologických opatření rušíme od 15.10. do odvolání
skupinové klubové aktivity. Děkujeme za pochopení

číst více

15. 10. 2020

Hledáme nové kolegy sociální pracovníky do Chrudimi, Pardubic, Ústí nad Orlicí a Jičína.  

číst více

12. 10. 2020

Sociální terapeutická dílna je od 12. 10 do 16. 10. uzavřena. Klienti se mohou na své klíčové pracovníky obracet telefonicky. Děkujeme za pochopení.

číst více

zobrazit starší novinky