Centrum duševního zdraví Pardubice Centrum duševního zdraví Hradec Králové Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

středisko
Výměník

Středisko Výměník, z.s. založila v roce 2000 jako svůj pobočný spolek organizace Péče o duševní zdraví, poskytovatel sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí.

Cílem pobočného spolku Výměník je rozvíjet pracovní a sociální dovednosti zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a nabízet jim pracovní uplatnění formou chráněných pracovních míst. Klienti spolku mají na výběr ze spektra různě náročných a vzájemně průchozích programů.

Výměník, jako integrační sociální podnik, deklaruje společensky prospěšný cíl - Posláním Výměníku je pomáhat zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, zejména duševně nemocným, k integraci a uplatnění ve společnosti.

 

Výměník nabídkou služeb a svojí činností naplňuje základní principy sociálního podnikání:

• sociální princip – Výměník dlouhodobě se podílí na zaměstnávání a integraci znevýhodněných osob na trhu práce. Jsme uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2006 Sb. - zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním hendikepem.
Tím splňujeme podmínku pro poskytování náhradního plnění.
Zaměstnanci se přiměřenou měrou podílí na směřování sociálního podniku.

• ekonomický princip – Výměník se zavazuje reinvestovat 51% svého čistého zisku do fondu reinvestice.

• environmentální a místní princip - spolupracujeme převážně s místními dodavateli a odběrateli. V poskytovaných službách a především v hospodářských provozech se snažíme o snižování ekologických dopadů naší vlastní činnosti

 

 

Kontaktní den pro zájemce o sociální službu - každou středu 9,00 - 12,00 hodin na adrese Lonkova 510.

  

LETÁK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


STAŇTE SE U NÁS DOBROVOLNÍKEM

 

.
Kontakty

Fakturační adresa: Mladých 325, Pardubice 530 09

Telefon: 466 412 107 

E-mail: pdz-vymenik@pdz.cz

IČ: 71 23 85 14  DIČ:CZ 71 23 85 14

Č. ú. : 12 10 71 33 29/ 0800 

ID datové schránky: bundipg

 

KONTAKTY ADMINISTRATIVA:

Adresa: Lonkova 510, 530 09 Pardubice

Bc. Pavel KAMP

vedoucí střediska

E: pavel.kamp@pdz.cz

T: 602 606 880

  

Iva SIMONIDESOVÁ HAUPTOVÁ

účetní

E: iva.simonidesova@pdz.cz

T: 736 626 601

 

Petra TROJANOVÁ

personalistka/
pracovnice v sociálních službách

E: petra.trojanova@pdz.cz

T: 733 712 614

Mgr. Lucie ANTES

vedoucí sociálních služeb

E: lucie.antes@pdz.cz

T: 602 277 961

 

 

 

 

KONTAKTY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA:

Adresa: Lonkova 510, 530 09 Pardubice

Bc. Nela LISÁ, DiS.

sociální pracovnice

E: nela.lisa@pdz.cz

T: 736 626 604

Barbora URBANOVÁ

pracovnice v sociálních službách

E:barbora.urbanova@pdz.cz

T:734 443 826

           

 

 

KONTAKTY CHRÁNĚNÁ KAVÁRNA CAFÉ ROBINSON: 

Adresa: Mladých 325, Pardubice 530 09

Bc. Zuzana MACHÁČKOVÁ

vedoucí provozu kavárny/

sociální pracovnice

E:zuzana.machackova@pdz.cz

T: 734 253 876

Bc. Kristýna OZSVALDOVÁ

hlavní barmanka/

sociální pracovník

E: kristyna.ozsvaldova@pdz.cz

T: 731 651 103

 

 

Mgr. Lenka ŠPANIHELOVÁ

hlavní kuchařka/

sociální pracovnice

E: lenka.spanihelova@pdz.cz

T: 733 537 934

Jana PIŠKYTELOVÁ

administrativní pracovnice

E: jana.piskytelova@pdz.cz

T: 602 396 305

 

 

 

 

KONTAKTY CHRÁNĚNÁ DÍLNA A OBCHOD U SOBA: 

Adresa: Lonkova 510, 530 09 Pardubice

 

Jana IZAIASZOVÁ 

vedoucí provozu dílny/

pracovnice v soc. službách

E: jana.izaiaszova@pdz.cz

T: 734 253 875

 

Eva KOTYKOVÁ, DiS.

sociální pracovnice

E: eva.kotykova@pdz.cz

T: 604 358 606 


 

švadlena

T: 604 387 037

 

 

 

 

 

KONTAKTY CHRÁNĚNÁ TECHNICKÁ DÍLNA: 

Adresa: Mladých 325, Pardubice 530 09

 

Bc. Pavel KAMP

vedoucí chráněné dílny/
sociální pracovník

E: pavel.kamp@pdz.cz

T: 602 606 880

 

Vit VESELÝ

řidič služebního auta

733 537 935

 

 

 

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

08. 07. 2020

Hledáme nové kolegy do Centra duševního zdraví Pardubice - sociální pracovník, zdravotní sestra, klinický psycholog

číst více

07. 07. 2020

Vzdělávali jsme se v oblasti Open dialogu

číst více

03. 07. 2020

30 let komunitních služeb

číst více

zobrazit starší novinky