Centrum duševního zdraví Pardubice Centrum duševního zdraví Hradec Králové Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

středisko
Výměník

Středisko Výměník, z.s. založila v roce 2000 jako svůj pobočný spolek organizace Péče o duševní zdraví, poskytovatel sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí.

Cílem pobočného spolku Výměník je rozvíjet pracovní a sociální dovednosti zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných, a nabízet jim pracovní uplatnění formou chráněných pracovních míst. Klienti spolku mají na výběr ze spektra různě náročných a vzájemně průchozích programů.

Výměník, jako integrační sociální podnik, deklaruje společensky prospěšný cíl - Posláním Výměníku je pomáhat zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, zejména duševně nemocným, k integraci a uplatnění ve společnosti.

 

Výměník nabídkou služeb a svojí činností naplňuje základní principy sociálního podnikání:

• sociální princip – Výměník dlouhodobě se podílí na zaměstnávání a integraci znevýhodněných osob na trhu práce. Jsme uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2006 Sb. - zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním hendikepem.
Tím splňujeme podmínku pro poskytování náhradního plnění.
Zaměstnanci se přiměřenou měrou podílí na směřování sociálního podniku.

• ekonomický princip – Výměník se zavazuje reinvestovat 51% svého čistého zisku do fondu reinvestice.

• environmentální a místní princip - spolupracujeme převážně s místními dodavateli a odběrateli. V poskytovaných službách a především v hospodářských provozech se snažíme o snižování ekologických dopadů naší vlastní činnosti

 

 

Kontaktní den pro zájemce o sociální službu - každou středu 9,00 - 12,00 hodin na adrese Lonkova 510.

  

LETÁK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


STAŇTE SE U NÁS DOBROVOLNÍKEM

 

.
Kontakty

Fakturační adresa: Mladých 325, Pardubice 530 09

Telefon: 466 412 107 

E-mail: pdz-vymenik@pdz.cz

IČ: 71 23 85 14  DIČ:CZ 71 23 85 14

Č. ú. : 12 10 71 33 29/ 0800 

ID datové schránky: bundipg

 

KONTAKTY ADMINISTRATIVA:

Adresa: Lonkova 510, 530 09 Pardubice

Bc. Pavel KAMP

vedoucí střediska

E: pavel.kamp@pdz.cz

T: 602 606 880

  

Iva SIMONIDESOVÁ HAUPTOVÁ

účetní

E: iva.simonidesova@pdz.cz

T: 736 626 601

 

Petra TROJANOVÁ

personalistka/
pracovnice v sociálních službách

E: petra.trojanova@pdz.cz

T: 733 712 614

Mgr. Lucie ANTES

vedoucí sociálních služeb

E: lucie.antes@pdz.cz

T: 602 277 961

 

 

 

 

KONTAKTY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA:

Adresa: Lonkova 510, 530 09 Pardubice

Bc. Nela LISÁ, DiS.

sociální pracovnice

E: nela.lisa@pdz.cz

T: 736 626 604

Barbora URBANOVÁ

pracovnice v sociálních službách

E:barbora.urbanova@pdz.cz

T:734 443 826

           

 

 

KONTAKTY CHRÁNĚNÁ KAVÁRNA CAFÉ ROBINSON: 

Adresa: Mladých 325, Pardubice 530 09

Bc. Zuzana MACHÁČKOVÁ

vedoucí provozu kavárny/

sociální pracovnice

E:zuzana.machackova@pdz.cz

T: 734 253 876

Bc. Kristýna OZSVALDOVÁ

hlavní barmanka/

sociální pracovník

E: kristyna.ozsvaldova@pdz.cz

T: 731 651 103

 

 

Mgr. Lenka ŠPANIHELOVÁ

hlavní kuchařka/

sociální pracovnice

E: lenka.spanihelova@pdz.cz

T: 733 537 934

Jana PIŠKYTELOVÁ

administrativní pracovnice

E: jana.piskytelova@pdz.cz

T: 602 396 305

 

 

 

 

KONTAKTY CHRÁNĚNÁ DÍLNA A OBCHOD U SOBA: 

Adresa: Lonkova 510, 530 09 Pardubice

 

Jana IZAIASZOVÁ 

vedoucí provozu dílny/

pracovnice v soc. službách

E: jana.izaiaszova@pdz.cz

T: 734 253 875

 

Eva KOTYKOVÁ, DiS.

sociální pracovnice

E: eva.kotykova@pdz.cz

T: 604 358 606 


 

švadlena

T: 604 387 037

 

 

 

 

 

KONTAKTY CHRÁNĚNÁ TECHNICKÁ DÍLNA: 

Adresa: Jana Palacha 324, budova č. 10, Pardubice 530 09

 

Bc. Pavel KAMP

vedoucí chráněné dílny/
sociální pracovník

E: pavel.kamp@pdz.cz

T: 602 606 880

 

Vit VESELÝ

řidič služebního auta

733 537 935

 

 

 

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

03. 04. 2020

CDZ Pardubice děkuje firmě Peca 3D tisk za dodání ochraných obličejových štítů proti koronaviru. 

číst více

30. 03. 2020

Středisko Náchod prozatímně doporučuje objednat se předem na schůzku v rámci kontaktního dne (úterý) na adrese Tyršova 59, Náchod. Pracovníci jsou vám plně k dispozici na telefonu 778 526 210 či 773 738 785

číst více

26. 03. 2020

I v nouzovém stavu poskytujeme služby v plném rozsahu. 

číst více

zobrazit starší novinky