Centrum duševního zdraví Pardubice Centrum duševního zdraví Hradec Králové Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

PDZ
na cestě
k multi týmům

Strategii reformy psychiatrické péče Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v roce 2013. Podle nás, pracovníků Péče o duševní zdraví, je změna velmi potřebná. Dokonce by se dalo říct, že změnu už sami 20 let provádíme. Propojujeme oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, jdeme s pomocí za klientem, pracujeme s jeho přirozeným okolím a snažíme se pomoc postavit na klientových silných stránkách. Tyto hodnoty a postupy by se jednou vlivem reformy měly stát všeobecnou  normou. Přejeme si, aby se to stalo a aby to netrvalo příliš dlouho.

 

 

Jaká pozitiva by mohla nastat v systému poskytování služeb lidem s duševním onemocněním? Co nám přijde důležité a zajímavé:

-          VZNIK „MULTI“ TÝMŮ

Vítáme vizi multidisciplinárních týmů složených z profesionálů různých odborností (psychiatr, psycholog, zdravotní sestra, sociální pracovník, peer konzultant). Aby týmy byly efektivní, musí opustit tradiční klinický model prioritně zaměřený na detekci a léčbu příznaků nemoci. To je samozřejmě také důležité, ale podstatnější je dlouhodobá perspektiva - zotavení klienta se opírá o jeho silné stránky a zdroje v komunitě.

-          NAMÍSTO VELKÝCH INSTITUCÍ LOKÁLNÍ CENTRA

Přenést péči do komunity, aby nemocní mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, protože dlouhodobé a časté hospitalizace odtrhávají nemocného od reálného života. Zřizovatelem psychiatrických nemocnic a léčeben (90% psychiatrických lůžek) je stát prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví. Uvítali bychom politickou odvahu jasně sdělit, co se má s těmito velkými lůžkovými zařízeními stát do pěti, deseti, dvaceti let.

-          SNADNÁ DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB

Reforma má za cíl vznik lokálních Center duševního zdraví (CDZ).Jejich standard vyšel ministerskou vyhláškou. Jedno CDZ má disponovat týmem až 20 profesionálů a působit ve spádovém území asi 100 tis. obyvatel (jedno CDZ na okres). CDZ má fungovat především v terénu, ale jeho služby budou komplexní:

 

CDZ se má věnovat hlavně lidem s psychózami. Do budoucna se musí řešit také dostupnost multidisciplinární pomoc nemocným v dětském a dorostovém věku, seniorům a lidem se závislostmi. Překážkou zavádění CDZ bude nedostatek odborného personálu (hlavně zdravotních sester). Také zatím není jasné, jak bude činnost CDZ financována po skončení podpory z evropských fondů.

-          OSVĚTA  A VZDĚLÁVÁNÍ

Péče o lidi s duševním onemocněním bude soustředěna v komunitě, kterou je nutné připravit. Společnost musí dostávat pravdivé informace o duševních nemocech. Potřebné bude vzdělávání zdravotních i nezdravotních pracovníků, ale i okolí nemocného – rodiny a blízkých přátel, pracovníků samospráv, policie, justice či školství. Je známo, že duševní poruchy často vzniká v době dospívání. Je třeba systematicky pracovat se skupinou dospívajících, aby byli dostatečně informováni o projevech nemoci a o možnostech pomoci.Bude potřeba vzdělávat i zdravotníky z psychiatrické oblasti, aby přijali postoje, že zotavení z duševní nemoci je možné.

Na reformě psychiatrické péče se aktivně podílíme. Zapojujeme se do různých pracovních skupin vytvářejících standardy a metodiky. Jsme iniciativní ve vytváření krajských spolupracujících sítí. V projektové oblasti připravujeme zavedení Center duševního zdraví v Hradci Králové a v Pardubicích. Jejich činnost bychom rádi začali  v roce 2018. Velmi zjednodušeně řečeno, rozšíříme naše stávající sociální týmy o zdravotníky. Zájemci o zapojení z řad psychiatrů, klinických psychologů a zdravotních sester jsou velmi vítáni a mohou se ozývat řediteli organizace na petr.hejzlar@pdz.cz

 

Pracovníci organizace Péče o duševní zdraví

 

Další důležité odkazy:

http://www.reformapsychiatrie.cz/

http://www.psychiatrie.cz/index.php/deni-reforma-psychiatrie/64-reforma-psychiatrie

 

 

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

15. 10. 2020

V rámci protiepidemiologických opatření rušíme od 15.10. do odvolání
skupinové klubové aktivity. Děkujeme za pochopení

číst více

15. 10. 2020

Hledáme nové kolegy sociální pracovníky do Chrudimi, Pardubic, Ústí nad Orlicí a Jičína.  

číst více

12. 10. 2020

Sociální terapeutická dílna je od 12. 10 do 16. 10. uzavřena. Klienti se mohou na své klíčové pracovníky obracet telefonicky. Děkujeme za pochopení.

číst více

zobrazit starší novinky