Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

 

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011720 

Realizace: 11. 2020 – 31. 12. 2020 

Cílem projektu je zvýšit dostupnost služeb pro duševně nemocné v regionu MAS Sdružení SPLAV. Zkvalitnit služby tím, že budou větší měrou poskytovány v přirozeném prostředí uživatelů. A budou flexibilněji reagovat na potřeby uživatelů, např. v případě potřeby krizové pomoci. Omezíme nucené hospitalizace uživatelů služeb a posílíme jejich šanci samostatně žít v přirozeném prostředí. Bude schopný reagovat flexibilně podle aktuálních potřeb klientů a dojíždět za nimi do místa jejich bydliště. Klienti budou moci využívat služby ve svém přirozeném prostředí a s intenzitou, která odpovídá jejich aktuálním potřebám. Poskytováním služeb v jejich prostředí se zvýší jejich schopnost zvládat život vdomácím prostředí. Bude snazší zapojit přirozené i formální zdroje do spolupráce a zvýší se pravděpodobnost, že klienti nebudou závislí na poskytování profesionálních služeb. 

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

30. 06. 2022

Prohlédněte si naši výroční zprávu za rok 2021.

číst více

23. 06. 2022

Slavíme úspěch na Burze filantropie. 

číst více

20. 06. 2022

Opět prosíme o pomoc při hlasování v Burze Filantropie.

číst více

zobrazit starší novinky