Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007716

Realizace: 1. 8. 2018 – 31. 12. 2020

 

Projekt řeší praktické postupy zlepšení kvality služeb z pohledu uživatelů sociálních služeb (potřeby) a

veřejných zadavatelů (standardy). Zavádí nový systém metodické podpory pracovníků služeb. Hodnocení a zlepšování kvality služeb v praxi včetně zavedení online systému správy dokumentace. Projekt vychází z procesního řízení organizace a jeho cílem je uplatnit je v praxi. Kvalitu vnímá jako dlouhodobý proces sledování, hodnocení a podpory.

Projekt volí pro dosažení cíle tři klíčové aktivity. Každá je zacílená na identifikovaný problém a vychází z potřeb organizace.

 

KA1 ZAVEDENÍ NOVÉHO SYSTÉMU METODICKÉHO ŘÍZENÍ V ORGANIZACI 

Zavedení systému metodického řízení, který bude vyhovovat požadavkům měnící se oblasti sociální a zdravotní péče o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním a který bude odpovídat potřebám rostoucí organizace. Systém metodického řízení má přímý vliv na kvalitu poskytovaných sociálních služeb a jejich efektivitu při řešení nepříznivých sociálních situací uživatelů služeb. 

 

Dílčími cíli aktivity jsou ustanovení metodického oddělení, které bude za metodické řízení v organizaci zodpovídat a organizovat ho, definování vzdělávacího curricula pro interní metodiky, vycvičení 6 interních metodiků, vznik příručky metodického řízení a revize dokumentů a záznamů, které se metodického řízení týkají. 

Aktivita bude úzce propojena s implementací řízení kvality a bude mít dopady do procesního řízení, zejména u procesů poskytování služeb, řízení lidských zdrojů a procesu dokumentace. 

Výstupem KA1 je Příručka metodického řízení

 

KA2 ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY V PRAXI 

Zavedení systému řízení kvality poskytovaných sociálních služeb ve spolku Péče o duševní zdraví. 

Dílčími cíli jsou implementace procesního řízení a implementace systému hodnocení kvality do operativního i systémového řízení Péče o duševní zdraví. Prostřednictvím procesního řízení bude vertikální organizační struktura doplněna horizontální procesní strukturou, která umožní řídit jednotlivé činnosti napříč celou organizací. 

 

Systém hodnocení kvality umožní (v návaznosti na zavedené procesní řízení) sledovat klíčové ukazatele kvality, pomocí kterých bude možné sledovat, hodnotit a zlepšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb. 

Výstupem KA2 je Zpráva o kvalitě za rok 2019

 

KA3 ZAVEDENÍ ONLINE SYSTÉMU SPRÁVY ORGANIZACE („KANCELÁŘ V CLOUDU“) 

Cílem je zavést online systém řízení a správy organizace jako podpůrný nástroj pro zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. 

Tato aktivita umožní pracovníkům pomocí online systému správy organizace sdílet informace, dokumenty a záznamy, přidělovat a kontrolovat úkoly, sledovat ukazatele, zjišťovat názory a postoje pracovníků, sdílet kalendář, vézt různé databáze apod. Dalšími přínosy jsou snížení nákladů na materiál (například ušetření nákladů na tisk dokumentů, pokud budou vedeny v elektronické formě) a ušetřený čas pracovníků (například rychlejší, efektivnější zaznamenávání a předávání). 

 

Součástí klíčové aktivity bude nastavení a realizace pravidel řízení dokumentace v těchto oblastech: 

  • jednoznačná identifikace dokumentů a záznamů,  
  • vznik dokumentů a záznamů,  
  • pravidelné přezkoumávání a aktualizace dokumentů,  
  • seznamování zaměstnanců s novými či aktualizovanými dokumenty, 
  • ukládání a používání dokumentů, 
  • archivace a skartace dokumentů. 

  

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

30. 06. 2022

Prohlédněte si naši výroční zprávu za rok 2021.

číst více

23. 06. 2022

Slavíme úspěch na Burze filantropie. 

číst více

20. 06. 2022

Opět prosíme o pomoc při hlasování v Burze Filantropie.

číst více

zobrazit starší novinky