Centrum duševního zdraví Pardubice Centrum duševního zdraví Hradec Králové Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Individuální
Projekty
Pardubice

                       

Pardubický kraj realizuje projekt

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283, který je podpořen z prostředků

Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Cílem projektu je zajištění dostupnosti vybraných služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Pardubického kraje a prostřednictvím těchto služeb napomáhat těmto osobám překonávat jejich nepříznivou sociální situaci a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce. Bližší informace o projektu naleznete zde.

V rámci výše uvedeného projektu je v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 v naší organizaci podpořeno celkem 5 služeb.

Tři služby sociální rehabilitace jsou realizovány v Péči o duševní zdraví, z.s. ve středisku Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí.

Cíle služby sociální rehabilitace:

1. pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci a

2. pomáhat duševně nemocným lidem v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučení ze společnosti.

Konkrétně pak:

* Pomocí tréninku rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele, které jsou potřebné pro samostatný život.

* Naučit uživatele, jak si poradit s projevy své nemoci, jak se chovat v krizových situacích a jak si včas říct o laickou či profesionální pomoc svého okolí.

* Pomoci uživateli najít cestu k dosažení jeho osobních cílů v oblasti vztahů, práce a vzdělání, volného času a bydlení.

* Najít a udržet kontakty na osoby v přirozeném okolí uživatele, které jej mohou podporovat.

* Vytvořit programy a prostředí pro trávení volného času uživatelů služeb.

* Zprostředkovat uživatelům veřejně dostupné možnosti trávení volného času a usnadnit jim využívání těchto příležitostí.

* Zprostředkovat uživatelům mezilidské kontakty, kde by mohli uplatnit svoje schopnosti a zkušenosti.

Základní aktivity:

individuální poskytování služeb s důrazem na pomoc v prostředí, kde klienti žijí. V praxi jsou služby z více jak 50% poskytovány terénní formou – u klienta doma, u lékaře, na úřadě apod. – a skupinové programy zaměřené na aktivní trávení volného času (klubové programy), nácvikové aktivity pro rozvíjení sociálních dovedností, edukační programy věnované specifikům duševních onemocnění.

K poskytování služeb nedílně patří také aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních klientů. Duševně nemocní nejsou mnohdy motivováni pro spolupráci a nesnadno přijímají pomoc. Je nezbytně nutné, aby v úvodní fázi byla aktivní služba. Zároveň je také důležité, aby podpora klientů formou poskytování sociálních služeb započala co nejdříve po ukončení psychiatrické hospitalizace či prvních projevech nemoci a minimalizovalo se tak riziko nepříznivých sociálních dopadů, které vyplývají z povahy duševního onemocnění. Proto je nedílnou součástí služeb také úzká spolupráce se zdravotnickými zařízeními ve spádu jak v kontaktování klientů, tak i v průběhu spolupráce s klientem.

 

Další dvě služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna jsou realizovány v pobočném spolku Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s.

Středisko Výměník se zaměřuje na propojení sociální a pracovní rehabilitace.

Poslání Výměníku: pomáhat zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, zejména duševně nemocným, k integraci a uplatnění ve společnosti.

Cílem služby sociální rehabilitace ve středisku Výměník je příprava uživatele na výkon zaměstnání buď na otevřeném trhu práce, nebo v chráněné dílně.

Cílem služby sociálně terapeutické dílny je umožnit uživatelům trávit čas v bezpečném prostředí ve spojení s příležitostí udržet si nebo rozvíjet své sociální a pracovní dovednosti. Další informace zde.

Veškeré realizované aktivity v rámci výše uvedených služeb jsou poskytovány bezplatně.

Hledáte pomoc? Další konkrétní informace naleznete zde.

Hledáte kontakty na pracovníky ze středisek? Podívejte se na kontakty pro Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a středisko Výměník. Naleznete zde i otvírací dobu, leták služeb i další podrobnosti.

Zajímají Vás další informace o duševních nemocech, lidské příběhy či osvětové akce? Klikněte zde, případně sledujte na naše facebookové stránky.

Schází Vám jiné informace nebo se chcete dozvědět více podrobností?

Kontaktujte:

Mgr. Hana ČERMÁKOVÁ

projektová manažerka

E: hana.cermakova@pdz.cz

T: 778 771 709

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

03. 04. 2020

CDZ Pardubice děkuje firmě Peca 3D tisk za dodání ochraných obličejových štítů proti koronaviru. 

číst více

30. 03. 2020

Středisko Náchod prozatímně doporučuje objednat se předem na schůzku v rámci kontaktního dne (úterý) na adrese Tyršova 59, Náchod. Pracovníci jsou vám plně k dispozici na telefonu 778 526 210 či 773 738 785

číst více

26. 03. 2020

I v nouzovém stavu poskytujeme služby v plném rozsahu. 

číst více

zobrazit starší novinky