Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Individuální
Projekty
Pardubice

                       

Pardubický kraj realizuje projekt

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III.

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589, který je podpořen z prostředků

Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby sociálně terapeutické dílny. Poskytováním těchto služeb minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci.
Bližší informace o projektu naleznete zde.

Projektr je v organizaci Péče o duševní zdraví- středisko Výměník ralizován v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2021.

 

Cíle služby sociálně terapeutické dílny:

Služba sociálně terapeutické dílny Výměník (dále STD) směřuje k rozvoji samostatnosti, sociálních a pracovních dovedností lidí s duševním onemocněním. Velký důraz je kladen na edukaci ohledně duševního onemocnění a práci s jeho projevy. Klienti si dle svých možností a potřeb mohou zvolit vhodné aktivity a specifické činnosti, které program STD nabízí, aby jim služba přinesla co největší prospěch.

Základní aktivity:

- podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností, která probíhá v podobě nácviku a upevňování motorických (nácvik použití nářadí, příp. obsluhu zařízení), psychických (např. soustředění, koncentrace, plánování),  sociálních (např. komunikace, asertivita) a pracovních dovedností (např. organizace pracovní činnosti, režimové návyky, efektivita, hospodárnost, identifikace chyb).
- posilování samostatnosti a naplňování vlastních potřeb a cílů klientů. 

Služba umožňuje uživatelům trávit čas v bezpečném prostředí ve spojení s příležitostí udržet si nebo rozvíjet sociální a pracovní dovednosti. Služba STD je vhodná pro klienty, kteří mají potíže s nastavením pravidelného denního programu, mají málo sociálních kontaktů a potřebují překonat obavy spojené s duševním onemocněním (kontakt s lidmi, návrat do zaměstnání, trávit čas jinde než doma,…). Služba probíhá formou individuální i skupinové práce. Po naplnění služby STD mohou uživatelé využít navazující službu sociální rehabilitace nebo se ucházet o chráněné pracovní místo v naší chráněné kavárně a dílně.

 

Veškeré realizované aktivity v rámci výše uvedených služeb jsou poskytovány bezplatně.

 

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283

V rámci projektu bylo v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 v naší organizaci podpořeno celkem 5 služeb.

3 služby sociální rehabilitace ve středisku Péče o duševní zdraví PardubiceChrudimÚstí nad Orlicí.

2 služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna v pobočném spolku Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s.

 

Hledáte pomoc? Další konkrétní informace naleznete zde.

Kontakty na pracovníky ze středisek Pardubického kraje: Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a středisko Výměník. Naleznete zde i otvírací dobu, leták služeb i další podrobnosti.

Zajímají Vás další informace o duševních nemocech, lidské příběhy či osvětové akce? Klikněte zde, případně sledujte na naše facebookové stránky.

 

Chcete se dozvědět více podrobností o realizovaných veřejných zakázkách?

Kontaktujte:

Mgr. Lucie ANTES

vedoucí sociálních služeb

E: lucie.antes@pdz.cz

T: 602 277 961

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

17. 05. 2022

Prosba o pomoc – podpořte náš projekt hlasem. 

číst více

10. 05. 2022

2 zajímavé besedy se budou konat v Jičíně a Pardubicích.

číst více

05. 05. 2022

Nová podpůrná skupina nejen pro klienty od dnešního dne v Rychnově nad Kněžnou.

číst více

zobrazit starší novinky