Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Individuální
Projekty
Pardubice

                       

Pardubický kraj realizuje projekt

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III.

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589, který je podpořen z prostředků

Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby sociálně terapeutické dílny. Poskytováním těchto služeb minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci.
Bližší informace o projektu naleznete zde.

Projektr je v organizaci Péče o duševní zdraví- středisko Výměník ralizován v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2021.

 

Cíle služby sociálně terapeutické dílny:

Služba sociálně terapeutické dílny Výměník (dále STD) směřuje k rozvoji samostatnosti, sociálních a pracovních dovedností lidí s duševním onemocněním. Velký důraz je kladen na edukaci ohledně duševního onemocnění a práci s jeho projevy. Klienti si dle svých možností a potřeb mohou zvolit vhodné aktivity a specifické činnosti, které program STD nabízí, aby jim služba přinesla co největší prospěch.

Základní aktivity:

- podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností, která probíhá v podobě nácviku a upevňování motorických (nácvik použití nářadí, příp. obsluhu zařízení), psychických (např. soustředění, koncentrace, plánování),  sociálních (např. komunikace, asertivita) a pracovních dovedností (např. organizace pracovní činnosti, režimové návyky, efektivita, hospodárnost, identifikace chyb).
- posilování samostatnosti a naplňování vlastních potřeb a cílů klientů. 

Služba umožňuje uživatelům trávit čas v bezpečném prostředí ve spojení s příležitostí udržet si nebo rozvíjet sociální a pracovní dovednosti. Služba STD je vhodná pro klienty, kteří mají potíže s nastavením pravidelného denního programu, mají málo sociálních kontaktů a potřebují překonat obavy spojené s duševním onemocněním (kontakt s lidmi, návrat do zaměstnání, trávit čas jinde než doma,…). Služba probíhá formou individuální i skupinové práce. Po naplnění služby STD mohou uživatelé využít navazující službu sociální rehabilitace nebo se ucházet o chráněné pracovní místo v naší chráněné kavárně a dílně.

 

Veškeré realizované aktivity v rámci výše uvedených služeb jsou poskytovány bezplatně.

 

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283

V rámci projektu bylo v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 v naší organizaci podpořeno celkem 5 služeb.

3 služby sociální rehabilitace ve středisku Péče o duševní zdraví PardubiceChrudimÚstí nad Orlicí.

2 služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna v pobočném spolku Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s.

 

Hledáte pomoc? Další konkrétní informace naleznete zde.

Kontakty na pracovníky ze středisek Pardubického kraje: Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a středisko Výměník. Naleznete zde i otvírací dobu, leták služeb i další podrobnosti.

Zajímají Vás další informace o duševních nemocech, lidské příběhy či osvětové akce? Klikněte zde, případně sledujte na naše facebookové stránky.

 

Chcete se dozvědět více podrobností o realizovaných veřejných zakázkách?

Kontaktujte:

Mgr. Lucie ANTES

vedoucí sociálních služeb

E: lucie.antes@pdz.cz

T: 602 277 961

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

24. 01. 2022

Znáte hkfree.org? My už ano a díky jejich podpoře se jeden z našich klientů mohl zapojit do místní sítě.

číst více

19. 01. 2022

Zaměstnanci SUZ MV vybrali fantastických 20 000 Kč pro naše klientky.

číst více

10. 01. 2022

Přečtěte si zajímavý článek mapující aktuální situaci na poli reformy psychiatrické péče. 

číst více

zobrazit starší novinky