hlavni obrazek Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás 3plus7  zavedení programu rehabilitačního bydlení

Inviduální
Projekty
Hradec Králové

      

Královéhradecký kraj realizuje projekt

„Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“

reg. č. CZ.03.2.60./0.0/0.0./15_005/0000052, který je podpořen z prostředků

Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb v souladu se Sítí sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Prostřednictvím projektu bude podpořeno celkem 47 služeb, které jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální situace obyvatel kraje, směřují k rozvoji a přispívají k zapojení cílových skupin do společnosti - do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup i návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Další informace o projektu se dočtete přímo na stránkách Královéhradeckého kraje zde.

V rámci výše uvedeného projektu realizujeme v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 celkem 5 veřejných zakázek:

SR - terénní - osoby s duševním onemocněnímHradecko ve výši 17 524 000,- Kč 

SR - terénní - osoby s duševním onemocněnímNáchodsko ve výši 10 308 235,- Kč

SR - terénní - osoby s duševním onemocněnímRychnovsko ve výši 11 339 059,- Kč

SR - terénní - osoby s duševním onemocněnímJičínsko ve výši 11 339 059,- Kč

SR - podpora kompetencí v oblasti bydlení a využívání běžně dostupných zdrojů terénní formou - pro osoby s mentálním postiženímJičínsko ve výši 3 866 750,- Kč

 

Veškeré aktivity realizované v rámci veřejných zakázek jsou poskytovány bezplatně ve střediscích Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Náchod včetně detašovaného pracoviště Broumov.

 

Poslání organizace: pomáhat dospělým duševně nemocným lidem, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co nejspokojeněji a co nejsamostatněji.

Vize organizace: rozvinutý systém péče o dospělé osoby s duševní poruchou, ve kterém jsou návazně propojené sociální i zdravotnické služby, těžiště jejich působení je v komunitě, tedy tam kde nemocní žijí, a tyto služby jsou široce dostupné všem potřebným.

Cíl organizace: zlepšení sociálního postavení duševně nemocných.

Cílová skupina: dospělí lidé od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním a s bydlištěm v Královéhradeckém kraji. Ve středisku Jičín jsme poskytování služby sociální rehabilitace od roku 2013 rozšířili o cílovou skupinu osob s mentálním postižením od 18 let věku.

Cíle služby sociální rehabilitace:

1. pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci a

2. pomáhat duševně nemocným lidem v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučení ze společnosti.

Konkrétně pak:

* Pomocí tréninku rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele, které jsou potřebné pro samostatný život.

* Naučit uživatele, jak si poradit s projevy své nemoci, jak se chovat v krizových situacích a jak si včas říct o laickou či profesionální pomoc svého okolí.

* Pomoci uživateli najít cestu k dosažení jeho osobních cílů v oblasti vztahů, práce a vzdělání, volného času a bydlení.

* Najít a udržet kontakty na osoby v přirozeném okolí uživatele, které jej mohou podporovat.

* Vytvořit programy a prostředí pro trávení volného času uživatelů služeb.

* Zprostředkovat uživatelům veřejně dostupné možnosti trávení volného času a usnadnit jim využívání těchto příležitostí.

* Zprostředkovat uživatelům mezilidské kontakty, kde by mohli uplatnit svoje schopnosti a zkušenosti.

 

Základními aktivitami jsou individuální poskytování služeb s důrazem na pomoc v prostředí, kde klienti žijí. V praxi jsou služby z více jak 50% poskytovány terénní formou – u klienta doma, u lékaře, na úřadě apod. – a skupinové programy zaměřené na aktivní trávení volného času (klubové programy), nácvikové aktivity pro rozvíjení sociálních dovedností, edukační programy věnované specifikům duševních onemocnění.

K poskytování služeb nedílně patří také aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních klientů. Duševně nemocní nejsou mnohdy motivováni pro spolupráci a nesnadno přijímají pomoc. Je nezbytně nutné, aby v úvodní fázi byla aktivní služby. Zároveň je také důležité, aby podpora klientů formou poskytování sociálních služeb započala co nejdříve po ukončení psychiatrické hospitalizace či prvních projevech nemoci a minimalizovalo se tak riziko nepříznivých sociálních dopadů, které vyplývají z povahy duševního onemocnění. Proto je nedílnou součástí služeb také úzká spolupráce se zdravotnickými zařízeními ve spádu jak v kontaktování klientů, tak i v průběhu spolupráce s klientem.

TISKOVÉ ZPRÁVY:

2016

Rychnov nad Kněžnou - Program pro dobré zdraví, Jičín - Hudba léčí duši, Hradec Králové - Talk show se Simonou Babčákovou, Jičín - Samostatně i s mentálním postižením, Náchod - Volný čas ve vlastní režii, Hradec Králové - Socioterapeutická skupina 

2017

Jičín - Duševní nemoc? No neblázni, Hradec Králové - Změny v poskytování psychiatrické péče, Rychnov nad Kněžnou - Co se děje při rekondičním pobytu?, Náchod - Metakognitivní trénink pro duševně nemocné, Jičín - Když si klienti vzájemně pomáhají

2018

Jičín- Vzdělávací program pokračuje, Rychnov nad Kněžnou - Socioskupina se osvědčila, Náchod - Poptávka po práci narůstá, Jičín - Trénink dovedností posouvá klienty k samostatnějšímu životu, Hradec Králové - Společné aktivity posilují vztahy

2019

Hradec Králové- Spolupráce se vyplácí, Jičín- Život je někdy drama-terapie, Náchod- Tréninkové bydlení pomáhá k samostatnému životu, Jičín- Najít vhodné zaměstnání se daří snáz, Rychnov nad Kněžnou - V Rychnově nad Kněžnou otevřeli arteterapeutickou skupinu

 

Hledáte pomoc? Další konkrétní informace naleznete zde.

Hledáte kontakty na pracovníky ze středisek? Podívejte se na kontakty pro Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Broumov. Naleznete zde i otvírací dobu, leták služby i další podrobnosti.

Zajímají Vás další informace o duševních nemocech, lidské příběhy či osvětové akce? Klikněte zde případně sledujte na naše facebookové stránky.

Schází Vám jiné informace nebo se chcete dozvědět více podrobností o realizovaných veřejných zakázkách?

Kontaktujte:

Mgr. Hana ČERMÁKOVÁ

projektová manažerka

E: hana.cermakova@pdz.cz

T: 778 771 709

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

20. 06. 2019

Vydali jsme výroční zprávu za rok 2018. Přečtěte si, co se u nás v roce 2018 dělo, co se podařilo, jak se pracovalo s klienty a co plánujeme na rok 2019. 

číst více

14. 06. 2019

Střediska Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Chrudim uspořádala rekondiční pobyty pro klienty.

číst více

13. 06. 2019

Zveme vás na keramický workshop střediska Výměník, který se koná 18. 6. 2019 od 14:30 na adrese Lonkova 510

číst více

zobrazit starší novinky