hlavni obrazek Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás 3plus7  zavedení programu rehabilitačního bydlení

Inviduální
Projekty
Hradec Králové

      

Královéhradecký kraj realizuje projekt

„Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“

reg. č. CZ.03.2.60./0.0/0.0./15_005/0000052, který je podpořen z prostředků

Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb v souladu se Sítí sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Prostřednictvím projektu bude podpořeno celkem 47 služeb, které jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální situace obyvatel kraje, směřují k rozvoji a přispívají k zapojení cílových skupin do společnosti - do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup i návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Další informace o projektu se dočtete přímo na stránkách Královéhradeckého kraje zde.

V rámci výše uvedeného projektu realizujeme v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 celkem 5 veřejných zakázek:

SR - terénní - osoby s duševním onemocněnímHradecko ve výši 17 524 000,- Kč 

SR - terénní - osoby s duševním onemocněnímNáchodsko ve výši 10 308 235,- Kč

SR - terénní - osoby s duševním onemocněnímRychnovsko ve výši 11 339 059,- Kč

SR - terénní - osoby s duševním onemocněnímJičínsko ve výši 11 339 059,- Kč

SR - podpora kompetencí v oblasti bydlení a využívání běžně dostupných zdrojů terénní formou - pro osoby s mentálním postiženímJičínsko ve výši 3 866 750,- Kč

 

Veškeré aktivity realizované v rámci veřejných zakázek jsou poskytovány bezplatně ve střediscích Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Náchod včetně detašovaného pracoviště Broumov.

 

Poslání organizace: pomáhat dospělým duševně nemocným lidem, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co nejspokojeněji a co nejsamostatněji.

Vize organizace: rozvinutý systém péče o dospělé osoby s duševní poruchou, ve kterém jsou návazně propojené sociální i zdravotnické služby, těžiště jejich působení je v komunitě, tedy tam kde nemocní žijí, a tyto služby jsou široce dostupné všem potřebným.

Cíl organizace: zlepšení sociálního postavení duševně nemocných.

Cílová skupina: dospělí lidé od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním a s bydlištěm v Královéhradeckém kraji. Ve středisku Jičín jsme poskytování služby sociální rehabilitace od roku 2013 rozšířili o cílovou skupinu osob s mentálním postižením od 18 let věku.

Cíle služby sociální rehabilitace:

1. pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci a

2. pomáhat duševně nemocným lidem v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučení ze společnosti.

Konkrétně pak:

* Pomocí tréninku rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele, které jsou potřebné pro samostatný život.

* Naučit uživatele, jak si poradit s projevy své nemoci, jak se chovat v krizových situacích a jak si včas říct o laickou či profesionální pomoc svého okolí.

* Pomoci uživateli najít cestu k dosažení jeho osobních cílů v oblasti vztahů, práce a vzdělání, volného času a bydlení.

* Najít a udržet kontakty na osoby v přirozeném okolí uživatele, které jej mohou podporovat.

* Vytvořit programy a prostředí pro trávení volného času uživatelů služeb.

* Zprostředkovat uživatelům veřejně dostupné možnosti trávení volného času a usnadnit jim využívání těchto příležitostí.

* Zprostředkovat uživatelům mezilidské kontakty, kde by mohli uplatnit svoje schopnosti a zkušenosti.

 

Základními aktivitami jsou individuální poskytování služeb s důrazem na pomoc v prostředí, kde klienti žijí. V praxi jsou služby z více jak 50% poskytovány terénní formou – u klienta doma, u lékaře, na úřadě apod. – a skupinové programy zaměřené na aktivní trávení volného času (klubové programy), nácvikové aktivity pro rozvíjení sociálních dovedností, edukační programy věnované specifikům duševních onemocnění.

K poskytování služeb nedílně patří také aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních klientů. Duševně nemocní nejsou mnohdy motivováni pro spolupráci a nesnadno přijímají pomoc. Je nezbytně nutné, aby v úvodní fázi byla aktivní služby. Zároveň je také důležité, aby podpora klientů formou poskytování sociálních služeb započala co nejdříve po ukončení psychiatrické hospitalizace či prvních projevech nemoci a minimalizovalo se tak riziko nepříznivých sociálních dopadů, které vyplývají z povahy duševního onemocnění. Proto je nedílnou součástí služeb také úzká spolupráce se zdravotnickými zařízeními ve spádu jak v kontaktování klientů, tak i v průběhu spolupráce s klientem.

TISKOVÉ ZPRÁVY:

2016

Rychnov nad Kněžnou - Program pro dobré zdraví, Jičín - Hudba léčí duši, Hradec Králové - Talk show se Simonou Babčákovou, Jičín - Samostatně i s mentálním postižením, Náchod - Volný čas ve vlastní režii, Hradec Králové - Socioterapeutická skupina 

2017

Jičín - Duševní nemoc? No neblázni, Hradec Králové - Změny v poskytování psychiatrické péče, Rychnov nad Kněžnou - Co se děje při rekondičním pobytu?, Náchod - Metakognitivní trénink pro duševně nemocné, Jičín - Když si klienti vzájemně pomáhají

2018

Jičín- Vzdělávací program pokračuje, Rychnov nad Kněžnou - Socioskupina se osvědčila, Náchod - Poptávka po práci narůstá, Jičín - Trénink dovedností posouvá klienty k samostatnějšímu životu, Hradec Králové - Společné aktivity posilují vztahy

2019

Hradec Králové- Spolupráce se vyplácí, Jičín- Život je někdy drama-terapie

 

Hledáte pomoc? Další konkrétní informace naleznete zde.

Hledáte kontakty na pracovníky ze středisek? Podívejte se na kontakty pro Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Broumov. Naleznete zde i otvírací dobu, leták služby i další podrobnosti.

Zajímají Vás další informace o duševních nemocech, lidské příběhy či osvětové akce? Klikněte zde případně sledujte na naše facebookové stránky.

Schází Vám jiné informace nebo se chcete dozvědět více podrobností o realizovaných veřejných zakázkách?

Kontaktujte:

Mgr. Hana ČERMÁKOVÁ

projektová manažerka

E: hana.cermakova@pdz.cz

T: 778 771 709

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

24. 04. 2019

Sponzorsky jsme od Škoda auto získali nový automobil pro naši terénní praci.

číst více

17. 04. 2019

DĚKUJEME Dobročinnému bazaru Církve bratrské v Náchodě, který naší organizaci věnuje neuvěřitelnou částku 152 000,- Kč.

číst více

15. 04. 2019

Dočti se, co je u nás nového - vyšlo nové číslo časopisu Psyché Report

číst více

zobrazit starší novinky