hlavni obrazek Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás 3plus7  zavedení programu rehabilitačního bydlení

Dobrovolníkem
v PDZ

DOBROVOLNÍK - je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním.

LETÁK STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM  TISKOVÁ ZPRÁVA

Co u nás může dobrovolník dělat?

Být společník a inspirovat pro trávení volného času – v každém středisku nabízíme volnočasové aktivity, na kterých se můžete podílet dle Vašeho zaměření a zájmu klientů (tvůrčí a výtvarné činnosti, výuka cizích jazyků, cvičení, turistika, apod.)
- Zapojit se do programu Asistované přátelství – společně s klientem můžete navštěvovat kulturní a společenské akce.
Pomoci nám s administrativou – např. zpracování dotazníků, statistická šetření, mailingy apod.
- Pomoci nám s pořadatelskou činností – zvl. při pořádání veřejných akcí (kulturní, vzdělávací apod.)

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem v organizaci Péče o duševní zdraví z. s., kontaktujte vedoucího střediska v blízkosti vašeho bydliště nebo studia. 

Středisko Vedoucí Telefon Email
Pardubice Mgr. Kateřina Kolínská 777 915 749 katerina.kolinska@pdz.cz
Pardubice - stř. Výměník Bc. Pavel Kamp 602 606 880 pavel.kamp@pdz.cz
Chrudim Mgr. Věra Pinkasová 777 915 744 vera.pinkasova@pdz.cz
Ústí nad Orlicí Bc. Martina Zahrajová 778 767 765 martina.zahrajova@pdz.cz

Hradec Králové

Mgr. Petra Špryňarová 773 915 742 petra.sprynarova@pdz.cz
Jičín Mgr. Marek Fiala 777 119 214 marek.fiala@pdz.cz
Rychnov n. K. Mgr. Pavel Provazník 773 915 745 pavel.provaznik@pdz.cz
Náchod Bc. Lucie Pacovská 778 526 210 lucie.pacovska@pdz.cz

Jak se stanete
dobrovolníkem

Na domluvené schůzce s vedoucím střediska společně vyplníte Dotazník pro dobrovolníka. Formou rozhovoru bude vedoucí zjišťovat, jaká máte očekávání o dobrovolnické činnosti v naší organizaci. V případě, že se domluvíte, jakou činnost budete vykonávat, v nejbližších dnech Vás bude čekat úvodní školení, informace o organizaci, sepsání Smlouvy o dobrovolnické činnosti a podpis Kodexu dobrovolníka.

V průběhu Vaší dobrovolnické činnosti průběžně probíráme, jak se Vám daří naplňovat dohodu. Zjišťujeme, zda potřebujete k činnosti další informace, pomůcky, podporu apod. Zároveň pro přehled vedete Výkaz činnosti dobrovolníka. V případě, že potřebujete ke svému studiu nebo při hledání zaměstnání Osvědčení o dobrovolnické činnosti, určitě Vám ho potvrdíme.

Pokud nebudete mít možnost nadále dobrovolnickou činnost vykonávat, sepíšeme Dohodu o rozvázání smlouvy o dobrovolnické činnosti.

Výhody
dobrovolnictví v PDZ

Pokud studujete obor týkající se sociální práce, psychologie apod., dobrovolnická činnost dodá vašim studiím nové rozměry a rozšíří vaše znalosti. I když nestudujete, bude mít pro Vás dobrovolnická činnost význam. Smysluplně budete využívat svůj čas ve prospěch lidí, kteří to potřebují.

Stanete-li se dobrovolníkem v naší organizaci, můžete získat tyto výhody:

- Pojistíme Vás pro případ odpovědnosti dobrovolníka za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo ztrátou věci při výkonu dobrovolné činnosti.
- Kontakt na vás zaevidujeme do adresáře a budete tak průběžně informováni o činnosti sdružení.
- Přístup ke střediskovým knihovnám – každá z našich poboček vlastní svoji odbornou knihovnu. Vy si můžete bezplatně tyto knihy vypůjčit.
- Po odpracovaných 15 hodinách máte možnost bezplatně se účastnit psychoterapeutických seminářů, které pořádáme 3 x do roka.
- Po odpracovaných 30 hodinách máte možnost bezplatně se účastnit jednoho z akreditovaných kurzů, které pořádáme 1x za rok.

Program je realizován ve spolupráci s HESTIA - Národním dobrovolnickým centrem.

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

10. 12. 2018

Máme první multidisciplinární tým! Se zdravotní sestrou a psychiatrem  spolupracují naši sociální pracovníci ve středisku Chrudim, kde rozběhli projekt Prevence hospitalizace.

číst více

30. 11. 2018

Středisko Ústí nad Orlicí vyhlašuje od 1. 12. 2018 do 15. 1. 2019  stop stav pro přijímání nových uživatelů služby z hlediska naplnění kapacity. 

číst více

27. 11. 2018

Vytvořili jsme video a vydali Bulletin o Týdnech pro duševní zdraví!

číst více

zobrazit starší novinky