Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Centra duševního zdraví

CENTRA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (CDZ) jsou zdravotní a sociální služba pro lidi, kterým do života vstoupila vážná duševní nemoc.

V CDZ pracuje tým složený ze zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychiatra a psychologa. Součástí týmu je také peer konzultant – člověk s osobní zkušeností, jak překonat nemoc. 

Pracovníci CDZ nabízí lidem všestrannou, rychlou a intenzivní pomoc v místě potřeby a podporu na cestě k zotavení. Zotavení znamená žít spokojený a smysluplný život i přes omezení způsobená nemocí. Pracovníci tak s klienty řeší nejen léčbu onemocnění, ale také jejich osobní rozvoj, budování sebedůvěry, navazování vztahů, návrat k volnočasovým a pracovním aktivitám a tím i plnohodnotné znovuzapojení se do společnosti.
Tým CDZ nespolupracuje pouze se samotným klientem, podle jeho potřeb spolupracuje i s jeho blízkým okolím, lékaři či dalšími odborníky a institucemi. 

(Podrobnější informace o službě CDZ zde)

CDZ
Pardubice, Chrudim, Hradec Králové

Organizace Péče o duševní zdraví zřizuje 3 Centra duševního zdraví - v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové 

 

PRO KOHO JSME TADY

- Pro lidi starší 18 let, kteří bydlí v okrese Pardubice, Chrudim či Hradec Králové

- Pro lidi, kterým komplikují život projevy vážných duševních potíží jako schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha

- Pro lidi, kteří se snaží tyto potíže překonat, ať už jsou aktuálně v domácím prostředí, či se léčí v nemocnici a chtějí se připravit na návrat domů

- Pro lidi, kteří chtějí zlepšit svoje fungování a žít smysluplnější život i přes omezení, které jim nemoc působí

- Pro lidi, kteří si chtějí uchovat dobrý zdravotní stav a vyhnout se tak psychiatrickým hospitalizacím

 

JAK PRACUJEME

Jsme terénní i ambulatní služba. Můžete nás navštívit jak na našem středisku, tak za Vámi můžeme přijet.  
 

- Se zdravotní nebo sociální konzultací přijedeme za klientem, když mu není dobře tam, kam potřebuje, např. přímo domů.

- S klientem můžeme být v kontaktu intenzivně a vidět se i několikrát denně.

- Nepřerušujeme s klientem kontakt, ani když je zrovna v nemocnici

- Služby poskytujeme bezplatně.

 

S ČÍM NEJČASTĚJI POMÁHÁME

• se zajištěním lékařské péče a s komunikací se zdravotníky

• radíme, jak zvládat projevy nemoci v běžném fungování

• předcházet zdravotním a sociálním krizím

• s vyřizováním záležitostí na úřadech

• zvládat vyrovnané finanční hospodaření a řešit dluhy

 

JAK SE S NÁMI ZKONTAKTOVAT

Oslovte nás sami nebo požádejte o zprostředkování kontaktu svoji blízkou osobu, praktického lékaře, ambulantního psychiatra či psychologa. Kontakt vám může zprostředkovat i personál nemocnice, pokud se v ní zrovna nacházíte.

- Můžete se na nás obrátit i v případě, že by pomoc mohl potřebovat někdo ve vašem okolí.

Provozní doba naší služby je každý pracovní den od 9 do 17 hodin.

- V kontaktní den za námi můžete přijít i bez objednání.

 

Kontakty:

CDZ Pardubice  CDZ Chrudim CDZ Hradec Králové

Bělehradská 389

Pardubice 530 09

 

Telefon: 777 454 573

E-mail: pdz-pce@pdz.cz

Kontaktní den: pondělí 9,00 – 11,00 hodin

 

Leták služeb
CDZ PARDUBICE

Městský park 828, 

Chrudim 37 01

 

Telefon: 774 915 755 

E-mail: pdz-cr@pdz.cz

Kontaktní den: úterý 10,00 – 16,00 hodin

 

Leták služeb CDZ CHRUDIM

Kavčí plácek 121,

Hradec Králové 500 03

 

Telefon: 778 526 216 

E-mail: pdz-hk@pdz.cz

Kontaktní den: pondělí 12,00 – 15,00 hodin

 

Leták služeb
CDZ HRADEC KRÁLOVÉ

 

KDY KONTAKTOVAT CDZ

 

 

PRACUJ V CDZ

Do Center duševního zdraví hledáme nové kolegy zdravotníky - psychiatry, klinické psychology a zdravotní (psychiatrické) sestry. 

Přidejte se k nám do týmu a pracujte v komunitní službě. CDZ představuje progresivní hodnotově ukotvenou službu plnou nových způsobů práce. 

Při nástupu do CDZ Vás navíc čeká řada benefitů!

Reforma psychiatrické péče

Strategii reformy psychiatrické péče Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v roce 2013. 

Cíle reformy psychiatrické péče odpovídají našemu dlouhodobému přesvědčení, že pomoc lidem s duševním onemocněním se má uskutečňovat především v jejich běžném prostředí.

Proto se Péče o duševní zdraví aktivně zapojuje do mnoha aktivit a projektů spojených s reformou psychiatrie. 
Jednou z nich je právě zavádění Center duševního zdraví (viz popis služeb CDZ výše), která jsou základním kamenem strategie reformy.
Dále se naši pracovníci například zapojují v aktivitách projektu "Deinstitucionalizace" v Pardubickém i Královéhradeckém kraji, kde fungují jako garanti zdravotní a sociální oblasti, a podílejí se na činnosti Komise pro rozvoj služeb duševního zdraví při Radě Pardubického kraje a Koordinační skupiny pro rozvoj služeb duševního zdraví Královéhradeckého kraje.  

 

 

Jaké jsou základní body reformy a co by měla v systému poskytování služeb lidem s duševním onemocněním reforma přinést? 

 

-          VZNIK „MULTI“ TÝMŮ

Vznik multidisciplinárních týmů složených z profesionálů různých odborností (psychiatr, psycholog, zdravotní sestra, sociální pracovník, peer konzultant). Aby týmy byly efektivní, musí opustit tradiční klinický model prioritně zaměřený na detekci a léčbu příznaků nemoci. To je samozřejmě také důležité, ale podstatnější je dlouhodobá perspektiva - zotavení klienta se opírá o jeho silné stránky a zdroje v komunitě.

 

-          NAMÍSTO VELKÝCH INSTITUCÍ LOKÁLNÍ CENTRA

Přenesení péče do komunity, aby nemocní mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, protože dlouhodobé a časté hospitalizace odtrhávají nemocného od reálného života. Zřizovatelem psychiatrických nemocnic a léčeben (90% psychiatrických lůžek) je stát prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví. 

 

-          SNADNÁ DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB

Vznik lokálních Center duševního zdraví (CDZ). Jejich standard vyšel ministerskou vyhláškou. Jedno CDZ má disponovat týmem až 20 profesionálů a působit ve spádovém území asi 100 tis. obyvatel (jedno CDZ na okres). Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030 schválený vládou ČR předpokládá vznik 100 CDZ po celém území ČR v horizontu příštích 10 let. CDZ má fungovat především v terénu, ale jeho služby budou komplexní:

 

-          OSVĚTA  A VZDĚLÁVÁNÍ

Příprava společnosti na přenesení péče o lidi s duševním onemocněním do komunity. Společnost musí dostávat pravdivé informace o duševních nemocech. Potřebné je vzdělávání zdravotních i nezdravotních pracovníků, ale i okolí nemocného – rodiny a blízkých přátel, pracovníků samospráv, policie, justice či školství. Je známo, že duševní poruchy často vzniká v době dospívání. Je třeba systematicky pracovat se skupinou dospívajících, aby byli dostatečně informováni o projevech nemoci a o možnostech pomoci. Je potřebné vzdělávat i zdravotníky z psychiatrické oblasti, aby přijali postoje, že zotavení z duševní nemoci je možné.

 

Pro více infomrmací si přečtěte Malého průvodce reformou či jděte na stránky:

http://www.reformapsychiatrie.cz/

http://www.psychiatrie.cz/index.php/deni-reforma-psychiatrie/64-reforma-psychiatrie

 

 

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

04. 10. 2022

Uspěli jsme na Burze filantropie.

číst více

21. 09. 2022

Minulý týden se nesl ve znamení ocenění. DĚKUJEME.

číst více

08. 09. 2022

Týdny pro duševní zdraví míří do Pardubického kraje. Přijďte!

číst více

zobrazit starší novinky