Centrum duševního zdraví Pardubice Centrum duševního zdraví Hradec Králové Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

PDZ
na cestě
k multi týmům

Strategii reformy psychiatrické péče Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v roce 2013. Podle nás, pracovníků Péče o duševní zdraví, je změna velmi potřebná. Dokonce by se dalo říct, že změnu už sami 20 let provádíme. Propojujeme oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, jdeme s pomocí za klientem, pracujeme s jeho přirozeným okolím a snažíme se pomoc postavit na klientových silných stránkách. Tyto hodnoty a postupy by se jednou vlivem reformy měly stát všeobecnou  normou. Přejeme si, aby se to stalo a aby to netrvalo příliš dlouho.

 

 

Jaká pozitiva by mohla nastat v systému poskytování služeb lidem s duševním onemocněním? Co nám přijde důležité a zajímavé:

-          VZNIK „MULTI“ TÝMŮ

Vítáme vizi multidisciplinárních týmů složených z profesionálů různých odborností (psychiatr, psycholog, zdravotní sestra, sociální pracovník, peer konzultant). Aby týmy byly efektivní, musí opustit tradiční klinický model prioritně zaměřený na detekci a léčbu příznaků nemoci. To je samozřejmě také důležité, ale podstatnější je dlouhodobá perspektiva - zotavení klienta se opírá o jeho silné stránky a zdroje v komunitě.

-          NAMÍSTO VELKÝCH INSTITUCÍ LOKÁLNÍ CENTRA

Přenést péči do komunity, aby nemocní mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, protože dlouhodobé a časté hospitalizace odtrhávají nemocného od reálného života. Zřizovatelem psychiatrických nemocnic a léčeben (90% psychiatrických lůžek) je stát prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví. Uvítali bychom politickou odvahu jasně sdělit, co se má s těmito velkými lůžkovými zařízeními stát do pěti, deseti, dvaceti let.

-          SNADNÁ DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB

Reforma má za cíl vznik lokálních Center duševního zdraví (CDZ).Jejich standard vyšel ministerskou vyhláškou. Jedno CDZ má disponovat týmem až 20 profesionálů a působit ve spádovém území asi 100 tis. obyvatel (jedno CDZ na okres). CDZ má fungovat především v terénu, ale jeho služby budou komplexní:

 

CDZ se má věnovat hlavně lidem s psychózami. Do budoucna se musí řešit také dostupnost multidisciplinární pomoc nemocným v dětském a dorostovém věku, seniorům a lidem se závislostmi. Překážkou zavádění CDZ bude nedostatek odborného personálu (hlavně zdravotních sester). Také zatím není jasné, jak bude činnost CDZ financována po skončení podpory z evropských fondů.

-          OSVĚTA  A VZDĚLÁVÁNÍ

Péče o lidi s duševním onemocněním bude soustředěna v komunitě, kterou je nutné připravit. Společnost musí dostávat pravdivé informace o duševních nemocech. Potřebné bude vzdělávání zdravotních i nezdravotních pracovníků, ale i okolí nemocného – rodiny a blízkých přátel, pracovníků samospráv, policie, justice či školství. Je známo, že duševní poruchy často vzniká v době dospívání. Je třeba systematicky pracovat se skupinou dospívajících, aby byli dostatečně informováni o projevech nemoci a o možnostech pomoci.Bude potřeba vzdělávat i zdravotníky z psychiatrické oblasti, aby přijali postoje, že zotavení z duševní nemoci je možné.

Na reformě psychiatrické péče se aktivně podílíme. Zapojujeme se do různých pracovních skupin vytvářejících standardy a metodiky. Jsme iniciativní ve vytváření krajských spolupracujících sítí. V projektové oblasti připravujeme zavedení Center duševního zdraví v Hradci Králové a v Pardubicích. Jejich činnost bychom rádi začali  v roce 2018. Velmi zjednodušeně řečeno, rozšíříme naše stávající sociální týmy o zdravotníky. Zájemci o zapojení z řad psychiatrů, klinických psychologů a zdravotních sester jsou velmi vítáni a mohou se ozývat řediteli organizace na petr.hejzlar@pdz.cz

 

Pracovníci organizace Péče o duševní zdraví

 

Další důležité odkazy:

http://www.reformapsychiatrie.cz/

http://www.psychiatrie.cz/index.php/deni-reforma-psychiatrie/64-reforma-psychiatrie

 

 

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

23. 11. 2020

Zrealizovali jsme projekt KVALITA Péče o duševní zdraví, který nás v naší práci posunul zase o krok dál. 

číst více

18. 11. 2020

Po 12 letech na ubytovně konečně pořádně bydlí - přečtěte si příběh Martina a jeho spolupráce s PDZ

číst více

10. 11. 2020

Poslechněte si rozhovor s naší psychiatričku z CDZ HK na ČRO.

číst více

zobrazit starší novinky